Friday, August 14, 2020

THE COMPLETE GUIDE FOR

FOREX TRADING STRATEGIES

Støtte og Motstandsnivåer - Strategi

En god og enkel måte å forklare denne strategien innen valutahandel er å forestille seg en mann som forsøker å komme forbi en bestemt linje, men blir blokkert av et gjerde. Han vil fortsette å gå langs gjerdet, men vil ikke kunne passere. Gjerdet representerer det som kalles "støtte- og motstandsnivåer".
Den øvre blokkeringen som opptrer på slutten av en bullish trend er et motstandspunkt. Dette punktet representerer der hvor antall selgere overgår antall kjøpere, og prisen begynner å synke. Den nedre blokkeringen som opptrer på slutten av en bearish trend er et støttepunkt. Her har prisen nådd et midlertidig lavpunkt og vil forøvrig begynne å stige, i hvert fall for øyeblikket.
 
 

 

I figuren over kan du se hvor enkelt det er å skille ut støtte og motstands nivåer. Dette er en fordel ettersom det ikke kreves stor kunnskap i analysering av diagrammer/grafer, og av den grunn kan brukes av både erfarne og nye investorer. Husk at motstand- og støttenivåer ikke er eksakte linjer, men soner. Det nøyaktige punktet hvor de oppstår kan ikke fastsettes.

 

Barrierene forårsaket av motstand- og støttenivåer er ikke evigvarende, og vår jobb er å finne ut hvilke nivåer vi kan stole på og hvilke nivåer som har en høy sannsynlighet for å bryte igjennom. Dette er ikke en eksakt vitenskap, men med en god forståelse av markedet og ved bruk av teknisk analyse kan denne metoden virke med svært gode odds. Nivåer som har vist seg over tre ganger på rad er ansett som mer troverdig. Vi går tilbake til vår mann, dersom han på et tidspunkt har klart å krysse gjerdet vil han kanskje nå finne seg selv sittende fast på den andre siden. På tilsvarende måte kan et motstandsnivå sprekke og blir da til et støttenivå, og støttenivået blir da til et motstandsnivå. Et eksempel på dette fenomenet kan sees i dette diagrammet: